Cast

Baoqiang Wang Xiang Tenghui, Director, Screenwriter
Wang Xun
Yang Xiao
Liu Hua
Pengyuan Shi
Li Chen

Crew

Baoqiang Wang Xiang Tenghui, Director, Screenwriter
Qi Qi Screenwriter
Yanxi Feng Producer
Yong Liu Producer
Pan Luo Cinematographer
Nanli Lou Original Music
Li Sun Art Director
Dora Ng Costume Design