Cast

Ka Tung Lam Cham Lau
Yase Liu Wong To
Mason Lee Will Ren
Hiroyuki Ikeuchi Akira Yamada
Fish Liew
Hanna Chan

Crew

Pou-Soi Cheang Director
Kin Yee Au Writer