Cast

Kshitee Jog Meeta Jahagirdar, Producer
Sayali Sanjeev Krutika
Suchitra Bandekar Vaishali
Nirmiti Sawant Nirmala
Siddharth Chandekar
Jack McGinn

Crew

Irawati Karnik Screenwriter
Jyoti Deshpande Producer
Kshitee Jog Meeta Jahagirdar, Producer
Pratik Bhor Executive Producer
Abhishek Sharma Monty Executive Producer
Satyajeet Shobha Shriram Cinematographer
Faisal Mahadik Film Editing
Amitraj Original Music
Shamim Khopkar Art Director