Cast

Hiroshi Katsuno Taisuke Oki
Etsushi Takahashi Sawaki
Masaya Oki Harada
Eiji Okada Hyodo
Keiko Takeshita Saeko Nishida
Tatsuya Nakadai Kazuya Minami
Shizuo Nakajo Numata
Hideji Ôtaki Takeiri

Crew

Kihachi Okamoto Director
Sô Kuramoto Screenwriter
Shinichi Shimada Producer
Kenji Kakiuchi Producer
Michio Morioka Producer
Daisaku Kimura Cinematographer
Yoshitami Kuroiwa Film Editing
Kazuo Takenaka Production Design
Fumiaki Okada Assistant Director
Masaru Satô Music Score